Bengt Berg om Vänsterns Kulturnätverk

Vår egen poet och riksdagsman Bengt Berg har formulerat några väl valda poetiska ord om vad Vänsterns Kulturnätverk är och kan vara.

En lägereld att samlas runt och hämta värme ur, och den energi som behövs när vi
möter den bistra verkligheten, samhällets tillstånd och världens orättvisor. Av denna
gemenskap och denna kollektiva styrka blir vi tillsammans starkare än vi var och en
mäktar med.

En källa, en samlingspunkt där vi hämtar både gamla och nya tankar, idéer, visioner,
kunskaper, erfarenheter, berättelser – och även teori, ideologi.

Ett torg där folk finns och dit alla är välkomna, där finns också konsten och kulturen
som ett naturligt inslag i det övriga utbudet av grönsaker, möten, aktiviteter …
Konsten kan överraska genom att ge människor det som de inte visste att de ville ha,
behövde eller längtade efter!

En myrstack och tillika en kunskapsbank dit var och en går med sitt kultur- och
kunskapskapital, bidrar och lånar räntefritt av allt det som de andra/vi själva delat med
oss av.

Ett mjölkbord/en hemsida för praktisk information, diskussion och debatt. Tekniken
är, rätt använd, ett otroligt verktyg men det oslagbara är förstås samtalet, det direkta
mötet mellan människa och människa.

Budkavlen som förr tändes i orostider och kunde följas från berg till berg kan
idag heta e-post-lista, ett nätverk som snabbt kan mobilisera folk för möten och
manifestationer.

Gå med Vänsterns Kulturnätverk i Stockholm 1 maj

vänsternskulturnatverkbanderollen1maj
1 maj är en arbetarrörelsens dag. Vänsterns Kulturnätverk är en stolt och växande del av denna arbetarrörelse. För oss är det en självklarhet att demonstrera 1 maj. Vi gör det under vår egen banderoll och går först i tredje sektionen i Vänsterpartiets 1 maj-tåg i Stockholm.

2012 hade Vänsterns Kulturnätverk för första gången en egen sektion i Vänsterpartiets 1-majtåg i Stockholm. Vi blev överraskade av den stora uppslutningen. Vi hoppas bli överraskade igen!

Vi möts på Medborgarplatsen i Stockholm klockan 12:00, leta upp vår banderoll (på bilden ovan). Klockan 13 är det avmarsch och vi förväntas nå Kungsträdgården som är demonstrationens slutmål cirka klockan 14:00.

Vänsterns Kulturnätverk ordnar biografvisning av filmen Världens säkraste kränkraftverk

världessäkrastekärnkraftverk

Söndagen den 24/3 ordnar Vänsterns Kulturnätverk filmvisning på biografen Zita i Stockholm. Filmen som visas är gjord av filmaren och nätverksmedlemmen Maj Wechselmann och heter Världens säkraste kärnkraftverk.

Vi inleder klockan 12:00 med att se filmen. Därefter kommer Maj själv att berätta lite om filmen. Efter filmen och Majs föredrag ses vi under informella former för ett nätverksmöte i Zitas café. Antalet platser är begränsat. Vill du följa med eller har du frågor? Kontakta nätverkets kontaktperson Ann-Mari Engel på annmari.engel (at) stockholm.se

Om filmen:
Sanningen om kärnkraftsolyckan i Fukushima kom fram långt efter att de tre härdsmältorna hade kontaminerat stora delar av Fukushima Prefektur. Till att börja med evakuerades enbart 70 000 människor, men idag har över 150 000 människor tvingats fly. I städer och områden utanför evakueringsområdena uppgår strålningshalterna till upp till 100 gånger över det normala. På daghemmen bygger man skydd av vattenflaskor och blypaneler och barn och gamla måste hålla sig inomhus.

Filmen följer i den japanska statliga rapportens spår. Rapporten är förbluffande kritisk och påstår att TEPCO (Tokyo Electrical Power Company) nonchalerade de mest elementära säkerhetskraven och att det var just detta som ledde till katastrofen. Hur nonchalanta är de svenska kärnkraftsverken? Filmarna har gjort sitt eget stresstest…

En samtalskväll: Vänsterns visioner kring kulturpolitiken

I samarbete med Vänsterpartiet Vita Bergen och Teater Tribunalen presenterar Vänsterns Kulturnätverk stolt och glatt en kväll på Teater Tribunalen med panelsamtal om vänsterns visioner kring kulturpolitiken och lite teater.

I paneldiskussionen deltar Tiina Rosenberg (professor i teaterkuskap och genusforskare), Ann Mari Engel (samordnare i Vänsterns Kulturnätverk och vice ordförande i kulturnämnden i Stockholm stad), Mellika Melouani Melani (konstnärlig chef på Folkoperan) och Lars Ohly (kulturpolitisk talesperson för Vänsterpartiet och fd. partiledare), Lars Brunström (konstnär). Samtalet leds av Frida Röhl (konstnärlig ledare på Teater Tribunalen).

Under kvällen bjuder Teater Tribunalen också på ett stycke ur pjäsen Ett hav av Kaspar Hausrar.

Datum: 9/11
Tid: 19:00
Pris: Gratis

Vänsterns Kulturnätverk kräver i öppet brev till Palestinas justitieminister att Zakaria Zubeidi friges

This letter is sent to Dr. Ali Khashan, Minister of Justice of the Palestinian Government from the Left’s Cultural Network in Sweden

Mister minister

The Palestinian people’s struggle for freedom is a legitimate struggle. This fight is in many ways, one of them is culture. Freedom Theatre in Jenin and its founder Zakaria Zubeidi is one of the organizations fighting for Palestinian freedom through cultural activities. This fight is admirable.

In over 4 months Zakaria Zubeidi imprisoned for its cultural activity’s sake. We, the Left’s Cultural Network in Sweden, requires Zakaria Zubeidi released immediately and that you take the actions you can to this occurs in the immediate future. We require this with reference to Zubeidis health and to the United Nations declaration on human rights and freedoms.

The Left’s Culture Network
on
15/9-2012.

Översättning:

Herr minister

Detta brev skickas till , Dr. Ali Khashan justitieminister i den palestinska regeringen från Vänsterns Kulturnätverk i Sverige.

Det palestinska folkets kamp för frihet är en legitim kamp. Denna kamp förs på många sätt, ett av dem är kultur. Freedom Theatre i Jenin och dess grundare Zakaria Zubeidi är en av de organisationer som kämpar för palestinsk frihet genom kulturella aktiviteter. Denna kamp är beundransvärd.

I över 4 månader Zakaria Zubeidi suttit fängslad för sin kulturella verksamhets skull. Vi, Vänsterns Kulturnätverk i Sverige kräver att Zakaria Zubeidi friges omedelbart och att du vidtar de åtgärder du kan för att detta sker inom den närmaste framtiden. Vi kräver detta med hänvisning till Zubeidis hälsa och till FN: s deklaration om mänskliga fri- och rättigheter.

Vänstern Kulturnätverk
den 15/9-2012

Frige Frihetsteaterns grundare, Zakaria Zubeidi!

Zakaria Zubeidi tillsammans med Juliano Mer Khamis, Frihetsteaterns konstnärlige ledare, som mördades i april 2011.

Frihetsteatern i Jenin är en teater som vill ge röst åt det palestinska folkets frihetslängtan. En av teaterns grundare är den tidigare ledaren för al-Aqsa-martyrens brigader, Zakaria Zubeidi. I snart fyra månader har Zubeidi suttit fängslad utan åtal. På grund av detta meddelade Zubeidi den 9 september att han skulle inleda en total mat- och vätskestrejk som svar på att hans frigivning från den palestinska myndighetens fängelse ständigt skjuts upp. Om den myndigheterna inte släpper Zakaria Zubeidi snart kommer han troligen inte att överleva den här veckan.

Zakaria Zubeidi är en av de sista överlevande från den skådespelargrupp som skildras i filmen Arna’s Children. Han anslöt sig till det väpnade motståndet under den andra Intifadan och blev en av dess ledande figurer. Efter att ha varit med och grundat Frihetsteatern 2006 beslöt Zakaria att lägga ned vapnen för att ansluta sig till det kulturella motståndet, som han ansåg vara ett mer kraftfullt verktyg mot den israeliska ockupationen. Han har överlevt flera mordförsök av den israeliska armén och svurit att aldrig mer sätta sin fot i ett israelisk fängelse. Nu står Zakaria Zubeidi istället inför döden i ett palestinsk fängelse, om inte omedelbara åtgärder vidtas.

Vänsterns Kulturnätverk solidariserar sig med den kamp som förs av Frihetsteatern och kräver att Zakaria Zubeidi omedelbart friges!